Nawigacja

Innowacje pedag.

Będę uczniem

Innowacja pedagogiczna „Będę uczniem” ma charakter organizacyjno-metodyczny.

Dotyczy ona współpracy szkolno - przedszkolnej, która będzie realizowana w latach szkolnych 2013/2014
 i 2014/2015, obejmie grupę specjalną  Przedszkola nr 8 i grupy integracyjne Przedszkola nr 9
w Świętochłowicach oraz  Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w Świętochłowicach. Innowacyjnymi oddziaływaniami objęta będzie czteroosobowa grupa dzieci z oddziału specjalnego, piętnastoosobowa grupa dzieci z oddziałów integracyjnych w/w przedszkoli wraz z nauczycielami, rodzice dzieci przedszkolnych oraz piętnastoosobowa  grupa uczniów szkoły specjalnej realizująca program nauczania dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, pięciu nauczycieli szkoły, psycholog szkolny. Dzieci przedszkolne wraz z rodzicami będą uczestniczyli  w przygotowanych przez nauczycieli szkoły zajęciach takich jak :

–        zajęcia psychoterapeutyczne(socjoterapia, dogoterapia),

–        zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody W. Sherbone,

–        zajęcia z wykorzystaniem wszelkich możliwości sali doświadczania świata min. stymulacji sensorycznej,

–        zajęcia edukacyjno –wychowawcze.

 Dzieci przedszkolne będą również zapraszane na imprezy  organizowane w szkole takie jak; Dzień Europejski, organizowany przez Szkolny Klub Europejski „Młody Europejczyk”,” Powitanie jesieni”, połączone z wystawą darów jesieni. Uczniowie szkoły będą uczestniczyli w organizowanych w przedszkolach imprezach takich jak; Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, przedstawienia bożonarodzeniowe. Rodzice dzieci przedszkolnych będą zapraszani na warsztaty ”Dobry rodzic - dobry start” z psychologiem szkolnym i lekcje otwarte w klasach młodszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zaplanowane zajęcia dla grup przedszkolnych  i ich rodziców odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, o  których mowa w art.42 ust.2 pkt.2. KN. Czas trwania zajęć z udziałem dzieci przedszkolnych będzie dostosowany do ich  możliwości psychofizycznych.  

  Celem głównym innowacji jest ułatwienie startu szkolnego dzieciom ze specjalnych i integracyjnych grup przedszkolnych, a rodzicom dzieci  przybliżenie specyfiki pracy z najmłodszymi uczniami w szkole specjalnej.

Motywacją do wprowadzenia innowacji była  wieloletnia obserwacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które  przekraczają próg szkoły. To wydarzenie jest często wielkim stresem dla nich, które w okresie adaptacji ma trudności w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem jak i dla jego rodzica. Przed opracowaniem  programu współpracy szkoły z przedszkolami przeprowadzona została ankieta przez psychologa szkolnego wśród rodziców dzieci
 z grup przedszkolnych, którzy staną przed wyborem kolejnego miejsca edukacyjno-wychowawczego dla swoich dzieci.  Z wyników przeprowadzonej ankiety, rozmów z rodzicami dzieci z grupy specjalnej i grup integracyjnych  oraz z  nauczycielami tych grup, wynika, iż rodzice dzieci są pełni obaw o kolejny etap kształcenia swoich pociech. Już i tak zaburzone poczucie bezpieczeństwa ich dzieci będzie poddane kolejnej próbie w nowym środowisku. Rodzice często są zdezorientowani możliwością wyboru szkoły dla swojego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd szkoła wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i przybliża rodzicom specyfikę jej funkcjonowania, gdzie zarówno dzieci (dziś jeszcze przedszkolaki) jak i rodzice będą mogli doświadczyć, zebrać informacje o warunkach kształcenia i wychowania dzieci w  Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10
w Świętochłowicach.

Przewidywane efekty :

-        dzieci przedszkolne z niepełnosprawnością intelektualną bezstresowo rozpoczną  naukę w szkole,

-        rodzice dzieci przedszkolnych poznają szkołę, jej metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie,

-        nauczyciele uczący w szkole poznają przyszłych uczniów  w działaniu, ich możliwości i zaplanują swoje metody w pracy z nim,

-        zbudowana zostanie pozytywna relacja między uczniami  uczęszczającymi  do szkoły, a przyszłymi uczniami.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
    ul. Łagiewnicka 65
    41-608 Świętochłowice
  • (32) 345-19-26

Galeria zdjęć