Nawigacja

Szkolne zespoły

Zespół Wychowawczy

Zadania Zespołu Wychowawczego :

 1. Opracowywanie planów pracy Zespołu Wychowawczego na każdy rok szkolny oraz rocznych sprawozdań z jego realizacji,
 2. Koordynowanie, monitorowanie i ewaluowanie Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego, Programu Współpracy z Rodzicami "Rodzice bliżej szkoły", Programu Zdrowotnego oraz Systemu Bezpieczeństwa Szkoły,
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia oraz Praw Dziecka,
 4. Wspomaganie rodziców niewydolnych wychowawczo w ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej,
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 6. Wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej,
 7. Współpraca z rodzicami uczniów,
 8. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 9. Współpraca z Samorządem Uczniowskim, świetlicą szkolną, higienistką szkolną,
 10. Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z diagnozy wychowawczej i planu pracy szkoły oraz zadań proponowanych przez MEN.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
  ul. Łagiewnicka 65
  41-608 Świętochłowice
 • (32) 345-19-26

Galeria zdjęć