Nawigacja

O szkole

Historia

Historia szkoły

Początkowo świętochłowickie dzieci, które miały trudności w nauce, uczyły się
w klasach specjalnych w Szkole nr 11, a następnie w Szkole nr 12. Na początku lat 50 szkoła specjalna mieściła się w budynku prywatnym w Lipinach. Uczęszczało do niej ponad 200 dzieci. Budynek okazał się za mały, więc rozpoczęto budowę szkoły w Chropaczowie. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 miało miejsce 2 września 1974, a 1 czerwca szkoła została nazwana im. Janusza Korczaka – wybitnego pedagoga i lekarza. W wyniku reformy szkolnictwa w nasza szkoła stała się Zespołem Szkół Specjalnych nr 3 i obejmowała szkołę podstawową oraz gimnazjum specjalne. Od 1 września 2002 gimnazjum zostało przeniesione do zespołu szkół specjalnych nr 4, a u nas pozostała tylko szkoła podstawowa. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 był mgr Joachim Richter, przez następne 26 lat funkcję dyrektora pełnił mgr Henryk Żak, a od 2001 roku pełni ją mgr Witold Lipski.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
    ul. Łagiewnicka 65
    41-608 Świętochłowice
  • (32) 345-19-26

Galeria zdjęć